Skip to content
Pagrindinis arrow Produktai arrow "Kelregas" - kelionės lapų apskaita
"Kelregas" - kelionės lapų apskaita Spausdinti

1. Programos paskirtis

        Kelionės lapų apskaitos programa (toliau vadinama „Kelregas“) skirta vesti kelionės lapų apskaitą. „Kelregas“ suteikia galimybę kompiuterizuoti dispečerio darbo vietą. Programa buvo sukurta visapusiškai išanalizavus  dispečerių darbą. Buvo rasti jų darbo sunkumai, sukurti algoritmai automatizuojantys dispečerių darbą bei pašalintas „rankinis“ darbas. „Kelregas“ tapo patogiu darbo įrankiu, padedančiu dispečeriui atlikti šiuos veiksmus:

 • Išrašyti kelionės lapus;
 • Įvesti duomenis į išrašytą kelionės lapą;
 • Vesti degalų apskaitą;
 • Vesti darbų bei uždarbio apskaitą;
 • Generuoti ataskaitas;
 • Patogiai valdyti žinynus.

2. Kodėl verta naudotis programa „Kelregas“?

        Didžiausias privalumas – maksimaliai pašalintas „rankinis“ dispečerio darbas. Reikalingus skaičiavimus programa atlieka automatiškai. Taip pat išsprendžiamos archyvavimo problemos, nebereikia informacijos ieškoti tarp gausybės popierinių dokumentų. Jūs, programos dėka, reikiamą informaciją galite surasti akimirksniu, pavyzdžiui peržiūrėti konkretų kelionės lapą arba pakeisti jo duomenis. Nebereikia skaičiuoti mėnesinių ataskaitų, jos sugeneruojamos automatiškai. Prieiga prie programos duomenų yra kontroliuojama - norint pasiekti programos duomenis reikalingas slaptažodis. Prisijungimai ir atsijungimai prie programos yra fiksuojami ir įrašomi į istorijos žurnalus. Programą galima naudoti tinkliniame rėžime, vienu metu gali dirbti keli dispečeriai - tai suteikia didelį lankstumą ir unifikuotą prieigą prie duomenų. Esant reikalui galima įdiegti duomenų bazę mūsų įmonės serveryje ir dirbti ne tik iš urėdijos kompiuterių, bet ir esant namuose, kelionėje, ten kur yra interneto ryšys. Iškilus neaiškumams ir problemoms, susijusioms su programos naudojimu, Jums bus suteikta kvalifikuota pagalba bei rekomendacijos. Programa sukurta pasitelkiant pažangiausias projektavimo ir programavimo metodikas, todėl veikia visose naujausiose operacinėse sistemose (Windows, Linux, Unix, MacOS).

3. Galimybių studija

        Kadangi programa yra funkcionali ir paprasta, šiame skyriuje Jums pateiksime pagrindinių programos funkcijų analizę ir aprašymus.

3.1 Kelionės lapų išrašymas

        Programa suteikia galimybę išrašyti dviejų tipų kelionės lapus (1 pav.):

 • Lengvųjų transporto priemonių kelionės lapų išrašymas (2 pav.);
 • Krovininių transporto priemonių kelionės lapų išrašymas (3 pav.);
 • Autokrano kelionės lapų išrašymas (4 pav.);
 • Autobuso kelionės lapų išrašymas (5 pav.);
 • Traktorio kelionės lapų išrašymas (6 pav.).

        Išrašius kelionės lapą, jis yra atspausdinamas ir įteikiamas vairuotojui. Vairuotojas kelionės metu užpildo kelionės lapo duomenis ir galiausiai šiuos duomenis pateikia atgal dispečeriui, o vairuotojo užpildyti duomenys įtraukiami į programą.

Sample Image

1 pav. Lengvosios transporto priemonės kelionės lapo sukūrimas

 

Sample Image  Lengvojo automobilio kelionės lapas be sutarties

Sample Image  Lengvojo automobilio kelionės lapas su sutartimi

2 pav. Lengvojo automobilio kelionės lapas

Sample Image  Krovinio automobilio kelionės lapas                  

3 pav. Krovinio automobilio kelionės lapas

Sample Image  Autokrano kelionės lapas                                   

4 pav. Autokrano kelionės lapas

Sample Image  Autobuso kelionės lapas                                    

5 pav. Autobuso kelionės lapas

Sample Image  Traktoriaus kelionės lapas                                 

6 pav. Traktoriaus kelionės lapas

 

 

  3.2. Duomenų įvedimas į išrašytą kelionės lapą

          Išrašius kelionės lapą, jis atsiranda kelionės lapų sąraše (7 pav.). Kelionės lapų sąraše matomi visi išrašyti kelionės lapai. Konkretaus kelionės lapo paieška atliekama įvedus kelionės lapo numerį į lapo numerio filtro lauką, tuomet yra pateikiamas konkretus kelionės lapas. Atsidarius pasirinktą kelionės lapą, pateikiama kelionės lapo duomenų suvedimo forma (8 pav.).

  Sample Image

  7 pav. Išrašyti kelionės lapai

  Sample Image

  8 pav. Kelionės lapo duomenys krovininei transporto priemonei

  Sample Image

  9 pav. Kelionės lapo duomenų įvedimas / redagavimas krovininei transporto priemonei

  3.3. Degalų apskaita

          Programoje realizuoti lengvųjų ir krovinių transporto priemonių degalų skaičiavimo algoritmai. Lengvųjų transporto priemonių skaičiavimas apima tik nuvažiuotą atstumą ir kuro normas, o krovininės transporto priemonės skaičiavimas yra kiek sudėtingesnis, nes įtraukia tokius faktorius kaip nuvažiuotas atstumas be krovinio, nuvažiuotas atstumas su kroviniu, degalų sunaudojimas kroviniui pakrauti ar iškrauti, kitus darbus, tokius kaip vandens siurbimas, degalų sunaudojimas atliekant geodezinį gręžinį ir pan.

          Programa sukurta taip, kad transporto priemonė galėtų naudotis keliomis kuro normomis. Pavyzdžiui aktuali šiandienos problema ta, jog daugelis kitų programų nesugeba atlikti kuro apskaitos, nes transporto priemonė varoma ne tik benzinu, bet ir dujomis. Mūsų programa yra pajėgi atlikti degalų apskaitą, nors ir transporto priemonė naudoja kelių rūšių degalus bei esant skirtingam šių degalų sunaudojimo kiekiui 100 km nuvažiuoti.

3.3.1 Degalų apskaita lengvajam automobiliui

          Lengvojo automobilio kuro skaičiavimui naudojami šie parametrai:

 • Nuvažiuotas kilometrų kiekis;
 • Degalų sunaudojimas 100km;
 • Kuro sunaudojimo koeficientas (vasarą lygus 1; žiemą padidinamas pagal kuro sunaudojimo skirtumą).

        Pavyzdžiui, jei į programą įvesime nuvažiuotą kilometrų kiekį 50, pasirinksime kuro normą, kuri sunaudoja 9 litrus šimtui kilometrui ir koeficientą nustatysime 1.5, gausime, kad sunaudota degalų 6.75 l (sunaudota_kuro = (9*50 / 100) *1.5), jei koeficiento nekeisime (paliksime 1) kuro sunaudota bus 4.5 l.

3.3.2 Degalų apskaita krovininiam automobiliui

          Krovininio automobilio kuro skaičiavimui naudojami šie parametrai:

 • Nuvažiuotas kilometrų kiekis be krovinio;
 • Nuvažiuotas kilometrų kiekis su kroviniu;
 • Krovinio kiekis;
 • Pakrovimo / iškrovimo kiekis (kiti darbai);
 • Degalų sunaudojimas 100 km nuvažiuoti be krovinio;
 • Degalų sunaudojimas 100 km nuvažiuoti su kroviniu (vienam kubo kilometrui pravežti);
 • Pakrovimo / iškrovimo degalų norma (kiti darbai);
 • Kuro sunaudojimo koeficientas (vasarą lygus 1; žiemą padidinamas pagal kuro sunaudojimo skirtumą).

        Degalų skaičiavimo formulė krovininiam automobiliui:

Sample Image    

        Realus pavyzdys pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Krovininės transporto priemonės kuro skaičiavimo pavyzdys.

Nuvažiuota kilometrų be krovinio85km
Nuvažiuota kilometrų su kroviniu56km
Vežta krovinio23m3
Pakrauta15m3
Degalų sunaudojimas be krovinio l/100km37l/100km
Degalų sunaudojimas vienam kubo kilometrui pervežti 100 km1.2l/100m3km
Degalų sunaudojimas pakrovimui / iškrovimui bei kitiems darbams0.3l
Degalų sunaudojimo koeficientas1
 
Skaičiavimai 
Nuvažiuota kilometrų be krovinio: 85+56=141
Sunaudota_degalų = (141 * 37) / 100
52.17 litrai
Nuvažiuota kilometrų su kroviniu: 56
Vežta kubų krovinio: 23
Viso kubo kilometrų: 1288
Sunaudota_degalų: (1288 * 1.2) / 100
15.456 litrų
Degalų sunaudojimas pakrovimui:
Pakrauta: 15m3
Sunaudota degalų: 15 * 0.3
4.5 litro
Viso sunaudota degalų: (52.17 + 15.456 + 4.5) * 1
(Suma visų sunaudojimų)*koeficientas
72.126 litrai
Programos „Kelregas“ rezultatas72.126 litrai

3.4. Darbų bei uždarbio apskaita

        Programa "Kelregas" suteikia galimybę krovininei transporto priemonei kuro normas apskaičiuoti trimis būdais, o lengvajai transporto priemonei vienu būdu. Skaičiavimo būdai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Krovininės transporto priemonės kuro skaičiavimo pavyzdys.

Uždarbio skaičiavimo būdasAprašymas
Įskaitant tik darbąŠis skaičiavimo būdas taikomas tiek lengvosioms tiek krovininėms transporto priemonėms. Skaičiavimas susideda iš darbo ir darbo kiekio. Pavyzdžiui, jei įvesime darbo kiekį 20, ir pasirinksime darbą, kurio vertė yra 0.5, uždarbis bus lygus 20 * 0.5 = 10.
Įskaitant darbą ir pakrovimus / iškrovimusŠį skaičiavimo būdą galima panaudoti tik krovininėms transporto priemonėms. Skaičiavimas apima darbą, darbo kiekį ir pakrovimo / iškrovimo kiekį, pakrovimo iškrovimo kainą. Pavyzdžiui, jei įvesime darbo kiekį 20, ir pasirinksime darbą, kuriuo vertė yra 0.5 bei įvesime pakrovimo/iškrovimo kainą 15 ir kiekį nurodysime 5, uždarbis bus lygus 20 * 0.5 + 15 * 5= 85
Įskaitant darbą, pakrovimus / iškrovimus ir nuvažiuotus kilometrus su kroviniuŠį skaičiavimo būdą galima panaudoti tik krovininėms transporto priemonėms. Skaičiavimas apima darbą, darbo kiekį bei pakrovimo / iškrovimo kiekį, pakrovimo iškrovimo kainą ir nuvažiuota atstumą su kroviniu. Pavyzdžiui, jei įvesime darbo kiekį 20, ir pasirinksime darbą, kuriuo vertė yra 0.2 bei įvesime pakrovimo/iškrovimo kainą 15 ir kiekį nurodysime 5, nurodysite, kad 50 km nuvažiavome su kroviniu, uždarbis bus lygus   50 * 20 * 0.2 + 15 * 5= 275.

        Programoje taip pat realizuota darbuotojų skatinimo sistema – uždarbio indeksavimas, koeficientų taikymas. Koeficientų taikymo poreikis atsiranda tada, kai įmonė už gerą vairuotojų darbą nori juos paskatinti, skirti premijas. Tarkime, turime programoje  pritaikę tokią koeficientų taikymo metodiką (3 lentelė).

3 lentelė. Taikomi uždarbio koeficientai.

Koeficiento nr.Pervežta nuo (m3km)Pervežta iki (m3km)Taikomas koeficientas
111001.0
21012001.2
32013001.3
43019999991.4

        Tam tikras koeficientas yra pritaikomas tik tuo atveju, jei tam tikro vairuotojo, kuris važiavo su tam tikra krovinine mašina ir su ja pravežė nurodytą (aprašytą) kiekį krovinio koeficiente, tuomet iš šio koeficiento bus padaugintas darbuotojo užmokestis už pasirinktą laikotarpį, per kurį vairuotojas vairavo šią transporto priemonę ir pravežė nurodytą koeficiente krovinių kiekį. Priešingu atveju, jei pravežtų krovinių kiekis nepatenka nei į vieno koeficiento pravežtų krovinių rėžį, darbo užmokestis yra nekeičiamas.

        Atlikus uždarbio indeksavimą, jį galima nesunkiai atšaukti, todėl nesunkiai galėsite pažiūrėti, koks einamasis darbo uždarbis su indeksų ir be jo.

3.5. Ataskaitų generavimas

        Programoje pateikiamos šios ataskaitos:

 • Kuro likučių ataskaita; (10 pav.)
 • Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas; (11 pav.)
 • Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas bei transporto priemones; (12 pav.)
 • Krovininių transporto priemonių eksploatavimo rodikliai; (13 pav.)
 • Suminė kelionės lapų ataskaita; (14 pav.)
 • Uždarbio ataskaita pagal darbuotojus; (15 pav.)
 • Uždarbio ataskaita pagal sąskaitą; (16 pav.)
 • Uždarbio ataskaita pagal sąskaitas (darbas, darbuotojas) (17 pav.)

        Visas ataskaitas galima sugeneruoti už norimą periodą, pvz. dieną, savaitę, mėnesį, metus ir kt.

Sample Image  Kuro likučių ataskaita                                                                 

10 pav. Kuro likučių ataskaita

Sample Image  Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas                                    

11 pav. Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas

Sample Image Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas bei transporto priemones  

12 pav. Sunaudoto kuro ataskaita pagal sąskaitas bei transporto priemones

Sample Image  Krovininių transporto priemonių eksploatavimo rodikliai                 

13 pav. Krovininių transporto priemonių eksploatavimo rodikliai

Sample Image  Suminė kelionės lapų ataskaita                                                     

14 pav. Suminė kelionės lapų ataskaita

Sample Image  Uždarbio ataskaita pagal darbuotojus                                           

15 pav. Uždarbio ataskaita pagal darbuotojus

Sample Image  Uždarbio ataskaita pagal sąskaitas                                                

16 pav. Uždarbio ataskaita pagal sąskaitas

Sample Image  Uždarbio ataskaita pagal sąskaitas (darbas, darbuotojas)                 

17 pav. Uždarbio ataskaita pagal sąskaitas (darbas, darbuotojas) 

        Sugeneruotas ataskaitas programa „Kelregas“ leidžia išsaugoti šiais formatais:

 • Pdf;
 • MS Word;
 • MS Excel;
 • Html;
 • XML.

3.6. Žinynų valdymas

        Kuriant programą „Kelregas“ buvo orientuotasi, kad dispečerio darbas būtų kuo paprastesnis, duomenų įvedimas į programą minimalus, todėl didžiausia dalis informacijos yra įvedama prieš pradedant programos eksploataciją. Pradinių duomenų suvedimas atliekamas žinynų pagalba. Žinynai yra patogūs tuo, kad informacija dažniausiai reikia įvesti tik vieną kartą, po to ši informacija yra prieinama vienu pelytės ar klavišo paspaudimu, tai ypač paspartina darbą programa. Programoje naudojami žinynai pateikti 18 pav.

Sample Image

18 pav. Programos “Kelregas” žinynai

        Žinynai tvarkomi redaguojant, įrašant, pašalinant formos duomenis (19 pav.)

Sample Image

19 pav. Transporto priemonių žinynas

 

Trumpa žinutė

         Sample Image

Kviečiame apsilankyti svetainėje www.transporto-kontrole.lt, kurioje rasite visą informaciją apie transporto stebėjimo sistemą.

 

Apklausa

Kokiu būdu Jūsų įmonėje vedama kelionės lapų apskaita?
 

Dabar naršo